Selv om vin både er kunst, kultur og i mange tilfeller nytelse, er det all grunn til å være varsom i omgang med vin, og all annen alkohol.

 

Mens forbruket av vin, særlig blant unge, går ned i land som Italia og Frankrike, så øker det i Norge. Dette kan nok delvis skyldes at vi drikker mer vin og mindre brennevin enn tidligere. Men hovedårsaken er nok at vi i tillegg til den «tradisjonelle» helgedrikkingen også har begynt å drikke mer alkohol i ukedagene. Dermed kan det totale konsumet bli faretruende høyt.

Det er individuelt hvor høyt konsum som skal til for å bli avhengig av alkohol, men ofte skal det ikke så store mengder til. Avhengighet er ofte en tragedie både for den som er rammet og for nære relasjoner.

 

Et for høyt alkoholkonsum over tid vil kunne skade de fleste vitale organer, som hjerte, hjerne, lever og nyre. Det øker også risikoen for flere kreftformer (1) og det medfører øket risiko for hjerneslag og høyt blodtrykk (2) I Norge er alkoholforbruk den nest viktigste risikofaktoren for tap av friske leveår, bak røyking (3)

Inntak av alkohol i mengder som fører til beruselse, innebærer en betydelig øket risiko for skader og ulykker. Et for høyt inntak kan i verste fall medføre bevisstløshet og pustestans. Årlig registreres det 6000 sykehusinnleggelser i Norge som følge av akutt alkoholforgiftning.

Alkohol og bilkjøring er selvsagt uforenlig. I henhold til de nye Førerkortforskriftene fra 1/10-16, er også jevnlig inntak av for mye alkohol uforenlig med bilkjøring, selv man ikke har for høy promille i blodet der og da. Dette er pga viten om at hyppig inntak kan påvirke f.eks. reaksjonsevnen.

Men kan alkohol i små mengder være sunt?

Dette er en sannhet med svært mange modifikasjoner. Enkelte mener at alkohol i små mengder kan ha en beskyttende virkning mot hjerte/kar-sykdommer, men ingen studier har foreløpig klart å bevise dette.

 

Drikk med måte!

 

Vil du lære mer om hvordan alkohol virker på kroppen? 
Klikk deg inn på avogtil.no for å lese mer om dette.